Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
HISTORIE sla a fakta 1924 V tomto roce uvedl tento mladk naden do sportu na trh prvn cenov vhodn mechanick stopky na svt. O rok pedtm se astnil lehkoatletickch zvod pi nich dali poadatel jen obtn dohro- mady tvery stopky rzn kvality. Tenkrt pochze- ly tyto asomie vhradn ze vcarska a byly k dostn pokud vbec pouze za pemrtn ceny protoe se prakticky vyrbly jen jednotliv kusy. Wilhelm Willy Hanhart se rozlil tak e se rozhodl stopky vyrbt sm. Spolen s jednm hodinem navrhl a zkonstruoval prvn mechanick stopky za pijatelnou cenu a tm stiskl startovn tlatko pro dodnes vedouc firmu v sektoru vroby stopek. 1882 Slunce rud z na veern obloze nad mstekem Diessenhofen am Rhein na severovchod vcar- ska kdy se hodin Johann Adolf Hanhart posad vezme do ruky pero a papr a sepe oznmen. V nm ctnm obyvatelm Diessenhofenu a okol pokorn oznamuje e zakoupil obchod a e v jeho prostorch oteve hodinstv. Budova se nachz na Hlavn ulici 33. Tento inzert vyjde 1. ervence 1882 v Rnskm zpravodaji Anzeiger am Rhein. Johann Adolf Hanhart kter se narodil 11. kvtna 1856 v Die- ssenhofenu v tomto msteku tak nkolik let adoval jako pedseda obecn rady ne v roce 1902 pesthoval svj podnik do jihonmeck hodin- sk tvrze Schwenningenu. Zde zaila podnikatelova rodina ve 20. letech prvn mimodn inovativn epochu kdy nejmlad Han- hartv syn Wilhelm Julius kter piel na svt 31. jna 1902 nastoupil do otcovskho podniku. Vroba hodinek v 50. letech 1934 Hanhart zstv v kurzu. Nabdku produkt roziuj prvn kapesn a nramkov hodinky. Willy Hanhart se sousteuje na vrobu vlastnch strojk. V prbhu expanze byla v roce 1934 v Gtenbachu ve Schwarzwaldu zaloena druh manufaktura v n se dodnes vyrb kolekce stopek Hanhart. V roce 1935 nsledovalo uveden komplikovanch stopek se dvma ruikami na trh. Do vroby jdou nov a stle nkladnj modely. Ji tehdy patila prvotdn preciznost v dokonal form k maximm firmy. 1938 Rok 1938 znamenal v historii podniku zatek nov epochy do sriov vroby jde prvn mo- del chronograf Hanhart Kaliber 40 s jednm tlatkem. V nov edici z roku 2003 se jako model Primus stal oblbenm kusem nadench sbratel a milovnk hodinek. V nsledujcm roce nsledovaly legendrn leteck chronografy Kaliber 41 a Tachy Tele sten s erven lakovanm tlatkem jako ochranou ped nechtnm vynulovnm. Za druh svtov vlky plnil Hanhart jako jin podniky zbrojn zakzky. Piloti a nmon dstojnci nosili chronografy Han- hart kter obstly v nejtch zkoukch. Po skonen vlky byly provozy ve Schwenningenu a Gtenbachu demontovny. Willy Hanhart byl zaten a provoz podniku byl nucen zastaven. Nhle stl Willy Hanhart ped ruinami. Nucen sprvci mu doporuovali konkurs. Msto toho zaal za podpory sv manelky Gertraud s obnovou zvodu v Gten- bachu. Ze zatku opatil prvn stroje vmnou za nramkov chronografy pracovnci pineli hodi- nov strojky mal stroje a nstroje z bezpench kryt zpt. 1949 Vrobu chronograf bylo mon obnovit ji v roce 1949. V 50. letech bela vroba opt na pln ob- rtky. V t dob se Hanhart sousteuje vtinou na vrobu mechanickch stopek a zrove uvd na trh nkolik inovac jako jsou asov spnae bateri pohnn strojky pro nstnn hodiny nebo nramkov budk Sans Souci. 6