Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
1952 V roce 1952 bylo obnoveno sdlo firmy ve Schwen- ningenu. Ve stejnm roce se Hanhart poprv astn vcarskho hodinskho veletrhu dnes znmho jako Baselworld. Po vybaven nmeckho Bundeswehru zaloenho v roce 1955 leteckmi chronografy byla jejich vroba v roce 1962 zastavena a postupn i vroba nram- kovch hodinek. Nastala doba stopek Hodini z Gtenbachu stimulovni jako vdy mimodn ak- tivnm a stle sportujcm Willy Hanhartem vyvjej stle nov modely. V tomto roce zopakoval Hanhart svj pevratn spch z roku 1924 pekvapil trh svmi nov- mi stopkami Amigo. firma se stala vedouc spolenost na trhu v nkolika oblastech a jednm z nejvtch vrobc mechanickch stopek na ce- lm svt. Firemn budova Hanhart ve Schwenningenu 1981 Z dlnho vchodu pily v 80. letech prvn levn quartzovstrojkyacenovtlakslil.Schwarzwaldt ofenzvu z dlnho vchodu odrazili a v roce 1981 vyvinuli nov cenov vhodn strojek Kaliber 3305. Ten el do vroby v roce 1982 a prodalo se jej cca. 40 milion kus. V roce 1983 pevzal veden podniku ze Willyho Hanharta Klaus Eble kter do firmy vstoupil v roce 1966. Pod jeho vedenm byly vyvinuty LCD stopky Profil Magma a Stopstar. 1972 Potom v roce 1972 vypukla doba krystalem zench quartzovch hodinek. Spolenost Han- hart zdila vlastn provoz pro vstikovn plast a vyvinula quartzov strojek kter se prodal milin- krt. K jejm zkaznkm patily renomovan firmy kter jimi vybavovaly vlastn budky a hodiny nebo pro n spolenost Hanhart podle jejich nvrhu tyto produkty kompletn vyrbla. V nsledujcch letech byly na trh uvedeny diodov stopky Oledo a LCD stopky Numeric. 1963 V roce 1963 pidal Hanhart dal krok a v Neukirchu ve Schwarzwaldu uvedl do provozu dal vrobn zvod. V Nmecku v t dob nebyla prakticky dn kola a dn sportovn oddl kde by se nepouvaly stopky Hanhart k men asu. 1997 Se znovuobjevenm klasickch run natahovanch strojk ve svt hodinek shl Hanhart v 90. letech zpt k vlastnm prkopnickm inm. Na veletrhu staroitnost ve Furtwangenu ve Schwarzwaldu byl pedstaven v srpnu 1997 legen- drn Hanhartv leteck chronograf 1939 kter byl vyvinut pod ztitou vedoucho vroby Man- freda Schwera jako replika. S nejvt pelivost byly okoprovny veker detaily originl pl a cifernk od starho npisu Hanhart a po asy- metrick osazen tlatek. Tato edice limitovan na 2500 kus byla v krtk dob vyprodan. Povz- neseni tmto spchem pili hned Gtenbat s vrobou leteckho chronografu Tachy Tele. V roce 1998 nsledovaly modely Sirius a Ad- miral. Repliky chronograf vyvolvaly naden vude kde se objevily. Hodinky Hanhart se stle vce stvaly exkluzivnmi objekty pro sbratele a znalce ulechtilch preciznch hodinek. V roce 2003 nsleduje jednotlatkov chronograf Primus. 2004 Nmeck podnik se stv prkopnkem souasnosti a v roce 2004 uvd do obhu model Dornier by Hanhart. Jeho inicitorem byl Irn Dornier vnuk slavnho leteckho konstruktra Claude Dorniera. Nechal v Gtenbachu zkonstruovat chronograf kter je vnovn legendrnmu ltajcmu lunu Do-X a doprovzel ho na cest zvltnho druhu Irn Dornier obletl s Hanhartovm chronogra- fem na zpst v historickm hydroplnu jednou zemkouli. V roce 2005 se modelem M39 pidala dal vy- soce spn replika. Pak nsledovaly dal nov vyvjen modely. 7