Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
2008 Tomuto duchu odpovd tak svtov novinka Ta- chymaster kterou Hanhart pin na trh v roce 2008 Hodinky kter dvaj vnivm jezdcm zvod rallye vetern na cestu zcela nov ino- vativn nstroj na men asu. Hodinky ukazuj zbvajc vzdlenost do cle seku take se daj sekov zkouky jednodueji zvldnout. Uvedenm Tachymasteru na trh pro zvody rallye vetern potvrzuje tradin nmeck run vroba hodinek svoje vedouc postaven nejdleitjho vrobce stopek v Evrop. 2007 Tento rok charakterizuj dv zvltn edice k 125. vro podniku. Odrej historii firmy Opus 41 a Spirit of Racing. Platinov chronograf Opus 41 s runm natahovnm s originlnm historickm ozubenm mechanismem Kaliber 4142 je limi- tovn na poet kus 39. Vysoce hodnotn dvojit sada Twin Set Spirit of Racing s klasickmi nramkovmi hodinkami Minos a specilnm mo- delem stopek Rattrapante-Flyback potvrzuje ducha 125 let men asu pi sportovnch utknch. 2009 V zk spoluprci ateliru manufaktury v Gten- bachu a vysoce specializovanch dodavatel ze vcarsk hodinsk brane byla pod nzvem PRIMUS vyvinuta a v roce 2009 pedstavena nov progresivn orientovan kolekce mecha- nickch chronograf. Modely Pilot Racer a Diver s nejmodernj technikou a progresivnm designem vychzej z klovho umn firmy vyrbt vysoce pesn na- prosto spolehliv a robustn mie asu uren k pouit ve vzduchu na zemi i ve vod. 2011 Na veletrhu Baselworld 2011 pedstavuje Hanhart ti nov modely kolekce PIONEER. Modely Mono- Control TwinControl a TwinDicator jsou zaloeny svm provedenm a technikou na legendrnch chronografech znaky m navazuj na jej dlouhou tradici a vysokou odbornost ale pevdj je do modernch podmnek. Model PIONEER TwinDicator se zabudovanm potadlem hodin na mst mal vteinovky a s malmi selnky umstnmi na ok- raji velkho selnku je hlavn vlajkovou lod tto kolekce. 2012 Hanhart v roce 2012 slav 130. vro firmy. Tato vcarsko-nmeck znaka hodinek kter si dod- nes dr pozici vznamnho vrobce pstroj na men asu se div zpt na neperuenou tradici vroby a na spnou a inovativn tradici podnikn. Dnes se jet silnji ne v minulosti zamuje na svoji klovou dovednost vrobu funknch specia- lizovanch hodinek a asomi. 2013 Jako reminiscenci na tradin zk spojen s mo- toristickm sportem 60. a 70. let uvd Hanhart na trh ti nov chronografy z kolekce PIONEER. Race- master GT Racemaster GTM a Racemaster GTF ve sportovn technickm proveden jsou prvn modely hodinek jejich pl je vyroben z plov oceli HDSpro kter je stonsobn odolnj proti pokrbn. 8