Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
9 Podaen vedle sebe Historie se setkv s modernou V roce 1934 zdila spolenost Hanhart v Gtenbachu ve Schwarzwaldu blzko msta Schwenningen a.N. druh vrobn provoz a v minulch desetiletch jej nkolikrt pebudovala. Jako dve se v tto manufaktue v mnoha jednotlivch pracovnch krocch vyrb cel sortiment mechanickch a elektronickch stopek a kolekce PIONEER. Od pedstaven kolek- c PRIMUS a PIONEER v poslednch letech vznam nramkovch hodinek ve firm Hanhart neustle roste. Aby se zohlednil tento vvoj a uspokojily vysok poadavky na modern vrobu byl v gtenbask manufaktue zzen nov hodinsk atelir kter zaruuje optimln pracovn podmnky. Hned vedle nj se v bval dln nachz rovn nov muzeum. V do velk mry pvodn zachovanm prmyslovm prosted zatk 20. stolet se nvtvnci vydvaj na cestu asem do hodinsk dlny v zatcch tto manufaktury vzcn umleck kusy pro milovnky hodinek jsou vystaveny vedle peliv uchovvanch nstroj pstroj a pomcek pro run vrobu. Velk okna spojuj historii s modern dobou dlouhou tradici vrobn odbornosti s dnenm know-how. I kancelsk prostory v hornm pate budovy byly renovovny a doplnny prosvtlenou prezentan mstnost kter dokonale odpovd dnen reputaci znaky Hanhart.